top of page

LTL/FTL TRANSPORTOVEREENKOMST - VOORWAARDEN

Wij rekenen op een correcte uitvoering en een strikte neutraliteit!

 

Goederen niet overladen tenzij anders is overeengekomen. 
 

Geconstateerde manco's op laad- of losadres, schade of overige problemen zoals vertragingen dienen altijd direct aan ons gemeld te worden.

 

Emballage: CC Trolleys, CC Bladen en CC extensions altijd direct ruilen. 


Factuur per email versturen naar invoice@plantex.nl inclusief scan van afgetekende cmr en andere eventueel verplichte  bescheiden onder vermelding van ons REFERENTIENUMMER.

Facturen zonder ons REFERENTIENUMMER worden niet in behandeling genomen.

LTL/FTL TRANSPORT AGREEMENT - TERMS AND CONDITIONS 

We rely on a proper perfomance and trust you execute this order strictly neutral!

 

Do not transship goods unless otherwise agreed. 

In case of irregularities, damage or other problems such as delays please report this to us immediately. 

Please send your invoice by email to invoice@plantex.nl together with signed cmr(s) and other necessary document(s) stating our REFERENCE number.

Invoices without our REFERENCE number will not be processed.

bottom of page