top of page

HANDLEIDING TBV AANVRAAG EN OPMAAK PHYTO CERTIFICATEN

ALs we phyto's opmaken, graag alle info opvragen. Ik kan niet elke x gaan zitten wachten totdat iedereen alles door heeft doorgegeven. Zeker niet als het zo kort dag is...

  • aanvraag minimaal 48 uur van tevoren bij ons bekend maken

  • verzendlijst met botanische namen op alfabet bij voorkeur in csv of excel bestand

  • teeltwijze

  • indien planten op onze locatie(Plantex Overslag of Engelandlaan) gekeurd worden dan moet er een planten paspoort aanwezig zijn.

  • bij verzendingen naar Canada, USA en andere landen die deze een permit hebben wij een permit nodig!

  • Met zand en of klei, zonder zand en of klei, met groei medium

Soort groeimedium:

MET GROEIMEDIUM ANDERS DAN ZAND EN OF KLEI

MET ZAND EN OF KLEI

ZONDER GROEIMEDIUM OF ZAND OF KLEI

 

Levensduur:

EEN- OF TWEEJARIGE PLANTEN

HOUTACHTIGE PLANTEN

VASTE KRUIDACHTIGE OVERBLIJVENDE PLANTEN

 

Teeltwijze:

ANDERS

IN AFGESLOTEN KAS IN VOLLE GROND

IN AFGESLOTEN KAS NIET IN VOLLE GROND

NIET IN AFGESLOTEN KAS IN VOLLE GROND

NIET IN AFGESLOTEN KAS NIET IN VOLLE GROND

VAN OORSPRONG WEEFSELKWEEK

Beworteld of onbeworteld.

bottom of page