top of page

OFFERTE (VRACHT AANBIEDING) VOORWAARDEN

Alle boekingen worden aangenomen onder voorbehoud van ruimte en beschikbaarheid materiaal.

Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de huidig geldende tarieven. Inclusief variabelen* en brandstoftoeslag*. 

Exclusief B.T.W., invoerheffingen, inklaringskosten, verzekeringskosten, demurrage, detention, opslag, overslag, eventuele kosten door
derden (b.v. douanescan) of overige andere kosten (ter destinatie).

*Tenzij de variabelen (toeslagen) op de offerte afzonderlijk zijn weergegeven of gespecificeerd.

Afhankelijk van de actuele vertrek- of afvaardatum kunnen deze toeslagen wijzigen.

De uitvoering van het transport geschiedt op basis van de condities van de bij het vervoer betrokken ondernemingen.
Als aanvulling op zeevracht gelden ook de cognossementscondities van de rederij.


Om het VGM (verified gross mass) op tijd door te kunnen geven moet direkt na laden het bruto gewicht van de totale
lading schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt worden. Indien dit niet mogelijk is zullen er additionele kosten voor het wegen
van de container worden doorbelast om aan de SOLAS regelgeving te voldoen.


Betalingscondities: tenzij anders overeengekomen binnen 14 dagen na faktuurdatum in Euro.

Zeevracht zendingen zullen worden worden geconverteerd tegen de afvaart- bootkoers. 

ESTIMATE (CARGO OFFER) TERMS AND CONDITIONS

All bookings are accepted subject to space and availability.

Our offers are based on current applicable rates. Including: variables* and fuel surcharge*. 

Excluding: VAT, import duties, clearance costs, insurance costs, demurrage, detention, storage, transfer, possible third party charges (e.g. customs scan) or any other other charges (at destination).

*Unless the variables (surcharges) are shown or specified separately.

Depending on the actual departure or sailing date these surcharges can change.

The transport is carried out under conditions of the involved companies. 

In addition Bill of Lading conditions will apply for sea freight.

To submit the VGM (verified gross mass) timely, the total gross weight must be forwarded immediately after loading.

If this is not possible additional costs will apply for weighing the container.

Payment conditions: unless agreed otherwise within 14 days after invoice date in Euro.

Sea freight shipments will be converted against the sailing- vessel exchange rate.

bottom of page