top of page

CONTAINER TRUCKING TRANSPORTOVEREENKOMST - VOORWAARDEN

Wij rekenen op een correcte uitvoering en een strikte neutraliteit!

Container(s) dienen altijd schade vrij, schoon, droog een reukloos te zijn.

Geconstateerde manco's op laad- of losadres, schade of overige problemen zoals vertragingen dienen altijd direct aan ons gemeld te worden. 

Extra (Wacht)kosten worden niet vergoed indien wij binnen 24uur na los- of laadtijd geen correct afgetekende CMR hebben ontvangen.

Factuur versturen per e-mail naar invoice@plantex.nl inclusief scan van afgetekende cmr en andere eventueel verplichte bescheiden onder vermelding van ons REFERENTIENUMMER.

Facturen zonder ons REFERENTIENUMMER worden niet in behandeling genomen.

bottom of page